Quyết định Sửa đổi, bổ sung quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn la
Số ký hiệu văn bản 03/QĐ-TTBTXH
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi, bổ sung quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn la
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Dương Thị Thu Huyền
Tài liệu đính kèm Quy che.pdf