Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La năm 2021
Số ký hiệu văn bản 33/TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Tuấn Anh
Tài liệu đính kèm TB TD.pdf