Thông báo về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 21/TB-TTBTXH
Ngày ban hành 07/03/2022
Ngày hiệu lực 07/03/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Dương Thị Thu Huyền
Tài liệu đính kèm tb 21.pdf