Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 26/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2019
Ngày hiệu lực 15/08/2019
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm vanbangoc_26-2019_201907290303554840_000.00.00.h52.pdf