Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003
Số ký hiệu văn bản 15/2003/QH11
Ngày ban hành 10/12/2003
Ngày hiệu lực 01/07/2004
Trích yếu nội dung Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Chủ tịch QH Nguyễn Văn An
Tài liệu đính kèm 82438_l15qh.doc