Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013
Số ký hiệu văn bản 39/2013/QH13
Ngày ban hành 16/11/2013
Ngày hiệu lực 01/06/2014
Trích yếu nội dung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm 39_thidua_khenthuong.pdf