Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 12/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 04/11/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Lê Vĩnh Tân
Tài liệu đính kèm vanbangoc_12-2019_tt-bnv.pdf