Quy chế Thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 36/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2017
Ngày hiệu lực 01/12/2017
Trích yếu nội dung Quy chế Thi đua, khen thưởng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Cầm Ngọc Minh
Tài liệu đính kèm qdso36.2017.doc