Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng hằng năm
Số ký hiệu văn bản 2032/HD-SNV
Ngày ban hành 12/11/2022
Ngày hiệu lực 12/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng hằng năm
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Lương Thị Như Hoa
Tài liệu đính kèm 2032-hd-tdkt.pdf