Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 07/KH-TTBTXH
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Dương Thị Thu Huyền
Tài liệu đính kèm 07-kh-2023.pdf