Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Số ký hiệu văn bản 26/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/02/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bí mật nhà nước
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 26.signed-1-.pdf