KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoach số 138/KH-TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư
Số ký hiệu văn bản 91/KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoach số 138/KH-TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Du
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh_thuchien-chi-thi-21.pdf