Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW
Số ký hiệu văn bản 183-KH/TU
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lò Minh Hùng
Tài liệu đính kèm kh_tu_183_14082023_-thuc-hien-chi-thi-21.pdf