Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số ký hiệu văn bản 21-CT/TW
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày hiệu lực 04/05/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt Trương Thị Mai
Tài liệu đính kèm ct-21.pdf