Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
62/QĐ-TTBTXH 05/09/2023 V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La
Lượt xem: 160
Tải về
Lượt tải0
03/TTBTXH-HCTH 16/01/2023 V/v hưởng ứng và phát động phong trào thi đua năm 2023
Lượt xem: 145
Tải về
Lượt tải0
07/KH-TTBTXH 08/02/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 144
Tải về
Lượt tải0
58/KH-TTBTXH 11/09/2023 Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2024
Lượt xem: 139
Tải về
Lượt tải0
57/KH-TTBTXH 11/09/2023 KẾ HOẠCH Tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2030
Lượt xem: 151
Tải về
Lượt tải0