Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
62/QĐ-TTBTXH 05/09/2023 V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La
Lượt xem: 87
Tải về
Lượt tải0
26/2019/QĐ-UBND 26/07/2019 Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 77
Tải về
Lượt tải0
36/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 Quy chế Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 80
Tải về
Lượt tải0
26/2019/QĐ-UBND 26/07/2019 Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 75
Tải về
Lượt tải0
36/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La
Lượt xem: 52
Tải về
Lượt tải0
2457/QĐ-UBND 21/11/2022 V/v giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022.
Lượt xem: 88
Tải về
Lượt tải0
5094/QĐ-SLĐTBXH 16/11/2022 Về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ HTNV của các phòng, đơn vị
Lượt xem: 70
Tải về
Lượt tải0
1829/QĐ-UBND 05/09/2022 Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 72
Tải về
Lượt tải0
2100/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 75
Tải về
Lượt tải0
193/QĐ-TTg 09/02/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 133
Tải về
Lượt tải0
123