Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 2 298
  • Tất cả: 136457
hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về quyền con người năm 2023

    Ngày 16/6/2023 Đảng ủy Sở Lao động - TBXH tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 446-CV/ĐU về việc hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về quyền con người năm 2023. Trong đó yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 15/6/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc Hướng dẫn thông tin, tuyên tuyền về quyền con người năm 2023. 

    Dưới đây là toàn văn Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 15/6/2023 của Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Sơn La