Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 559
  • Trong tuần: 2 534
  • Tất cả: 182017
Quán triệt, tuyên truyền, triển khai văn bản cấp trên

Ngày 11/01/2024 Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 605-CV/ĐU về việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai văn bản của cấp trên. Trong đó yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc quán triệt, tuyên truyền, triển khai nội dung các văn bản sau:

+ Kế hoạch số 196- KH/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Xem chi tiết Tại đây

+ Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Xem chi tiết Tại đây

+ Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK ngày 09/01/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Xem chi tiết Tại đây

Xem chi tiết nội dung văn bản dưới đây: