Tin mới
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 209
  • Trong tuần: 2 012
  • Tất cả: 172965
Danh bạ điện thoại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Máy bàn

Di động

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Dương Thị Thu Huyền

Giám đốc

02123.752.266

0796.158.111

2

Phạm Tuấn Anh

Phó Giám đốc

02123.851.825

0982.490.479

3

Hoàng Thị Thanh

Phó Giám đốc

02123.099.168

0388.272.899

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

1

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng phòng

02123.851.004

0862.970.876

2

Đỗ Kim Xuyến

Viên chức

 02123.851.004

0366.555.929

3

Trần Thị Thanh Tú

Viên chức

02123.851.006

0376.989.030

4

Lê Thị Bích Nụ

Viên chức

02123.851.006

0914.895.496

5

Nguyễn Văn Tú

Viên chức

02123.851.829

0984.111.117

6

Mai Kiều Anh

Viên chức

 

0988.762.468

7

Đinh Công Hoan

Bảo vệ

 

0987.279.216

8

Quàng Văn Mẳn

Bảo vệ

 

0983.447.995

9

Phạm Hồng Phong

Bảo vệ

 

0969.868.156

III

PHÒNG QUẢN LÝ, CHĂM SÓC

1

Dương Thị Hưởng

Trưởng phòng

02123.759.829

0984.718.536

2

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó phòng

 

0965.539.255

3

Trương Thị Mùi

Viên chức

 

0976.829.099

4

Nguyễn Kim Oanh

Viên chức

 

0356.371.731

5

Bùi Thị Hiệp

Viên chức

 

0333.284.999

6

Ngọc Phương Loan

Viên chức

 

0868.925.388

7

Hoàng Thị Bích Yến

Viên chức

 

0337.469.338

8

Lừ Thị Thoan

Viên chức

 

0382.640.380

9

Lèo Thị Ngắm 

Viên chức

 

 0977.823.847

10

Nguyễn Thị Thu Hoài

Viên chức

 

0387.147.999

 11 Bùi Thị Liên Viên chức   0977.774.160

IV

PHÒNG Y TẾ, NUÔI DƯỠNG

1

Nguyễn Thị Khánh

Trưởng phòng

 

0985.525.973

2

Phạm Tuấn Đạt

Viên chức

 

0972.026.311

3

Mùi Thị Hằng

Viên chức

 

0988.711.102

4

Cầm Thị Sương

Viên chức

 

0859.582.513

5

Lường Trung Phương

Viên chức

 

0345.198.734

6

Đặng Thị Ngọc Quyên

Viên chức

 

0336.733.566

7

Phùng Đức Anh

Viên chức

 

0982.858.519