Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
62/QĐ-TTBTXH 05/09/2023 V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La
Lượt xem: 216
Tải về
Lượt tải0
1546/SLĐTBXH-VP 19/09/2023 V/v quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 1290/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2023 của Bộ Lao độngTB&XH; Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 17/09/2023 của BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Sơn La
Lượt xem: 188
Tải về
Lượt tải0
21-CT/TW 04/05/2023 Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lượt xem: 188
Tải về
Lượt tải0
183-KH/TU 14/08/2023 Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW
Lượt xem: 180
Tải về
Lượt tải0
91/KH-SLĐTBXH 26/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoach số 138/KH-TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư
Lượt xem: 183
Tải về
Lượt tải0
26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Lượt xem: 191
Tải về
Lượt tải0
03/TTBTXH-HCTH 16/01/2023 V/v hưởng ứng và phát động phong trào thi đua năm 2023
Lượt xem: 188
Tải về
Lượt tải0
07/KH-TTBTXH 08/02/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 188
Tải về
Lượt tải0
2032/HD-SNV 12/11/2022 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng hằng năm
Lượt xem: 187
Tải về
Lượt tải1
26/2019/QĐ-UBND 26/07/2019 Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 178
Tải về
Lượt tải0
123