Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 393
  • Trong tuần: 2 114
  • Tất cả: 147006
Thủ tục hồ sơ đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo

I. HỒ SƠ

- Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ (theo Mẫu số 07 kèm theo);

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 1b kèm theo);

- Bản sao giấy khai sinh

- Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp nhiễm HIV;

- Giấy xác nhận hộ nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương)……

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường (nếu có);

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

- Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Lưu ý: Sau khi có quyết định tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại Trung tâm, khi đến bàn giao đối tượng cần mang theo:

- Học bạ, giấy chuyển trường, bảng điểm (nếu là trẻ em trong độ tuổi đi học và có khả năng theo học).

- Giấy khai sinh (bản chính)

- Thẻ bảo hiểm y tế (bản chính)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, trình tự tiếp nhận, thực hiện như sau:

-  Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc, trừ những thông tin về HIV của đối tượng.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh) xem xét, tiếp nhận đối tượng vào cơ sở.

- Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Bảo trợ xã hội) thẩm định và ra quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở. Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 6: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc UBND cấp xã để trao quyết định cho đối tượng hoặc người giám hộ, tổ chức đưa đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng.