Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 347
  • Trong tuần: 2 068
  • Tất cả: 146960
Thủ tục, hồ sơ tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội

I. HỒ SƠ

- Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ (theo Mẫu số 07 kèm theo);

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 1d kèm theo);

- Tờ khai thông tin của người cao tuổi (theo Mẫu số 02 kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch của người cao tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường (nếu có);

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Bảo trợ xã hội);

- Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Lưu ý: Sau khi có quyết định tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại Trung tâm, khi đến bàn giao đối tượng cần mang theo:

- Thẻ bảo hiểm y tế (bản chính)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Gia đình, cá nhân, người thân, người giám hộ người cao tuổi làm đơn xin vào cơ sở Bảo trợ xã hội, sơ yếu lý lịch của người cao tuổi  gửi UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú;

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã, tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở UBND cấp xã, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã. Thời gian niêm yết là 3 ngày làm việc, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch UBND cấp xã văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết;

Trường hợp có khiếu nại tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện Quyết định tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với trường hợp cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện quản lý, hoặc văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Bảo trợ xã hội) tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lý.

Trường hợp không đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản về lý do không tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Bảo trợ xã hội) tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lý.

- Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm Bảo trợ xã hội) xem xét và quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội; trường hợp không tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.   

- Bước 6: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc UBND cấp xã để trao quyết định cho đối tượng hoặc người giám hộ, tổ chức đưa đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng.