Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 2 076
  • Tất cả: 146968
Kế hoạch Tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2030 của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La

Ngày 11/9/2023 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2030. Trong đó nội dung kế hoạch nêu rõ lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026 tinh giản 10% biên chế số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2022 theo Quyết định số 557/QĐUBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt đề án quản lý biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh; cấp huyện; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập các tổ chức hội đặc thù và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2023-2026. Đến năm 2030 tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Cụ thể như sau:

+ Năm 2024 giữ nguyên 27 biên chế.

+ Năm 2025 giữ nguyên 27 biên chế.

+ Năm 2026 đơn vị tinh giản 03 biên chế, còn 24 biên chế.

+ Đến năm 2030 tiếp tục tinh giản 10% biên chế so với năm 2025. 

Xem chi tiết nội dung văn bản dưới đây: 

Tải về