Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 513
  • Trong tuần: 2 488
  • Tất cả: 181971
Kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2030 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Ngày 22/9/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-SLĐTBXH triển khai thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2030 theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ. Trong đó định hướng kế hoạch tinh giản biên chế hưởng lương ngân sách Nhà nước giai đoạn 2024-2026 cụ thể: 

* Biên chế công chức: Tổng tinh giản giai đoạn 2024-2026 giảm 02 biên chế,cụ thể:

- Năm 2024: giảm 01 biên chế

- Năm 2026: giảm 01 biên chế 3

* Số lượng người làm việc: Tổng tinh giản giai đoạn 2024-2026 giảm 18 biên chế hưởng lương ngân sách Nhà nước ( Chưa đạt tỷ lệ 10% tổng số biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao. Tuy nhiên, do năm 2024 sáp nhập Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý huyện Sông Mã vào Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý tỉnh và nâng quy mô tiếp nhận lên 2.250 học viên, số lượng người làm việc chưa đủ định biên theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; Nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Quản học viên; Trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập), cụ thể:

- Năm 2024:

+ Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần: 01 biên chế

- Năm 2025:

+ Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý: 05 biên chế

+ Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần: 01 biên chế

- Năm 2026:

+ Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần: 01 biên chế

+ Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý: 05 biên chế

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội: 03 biên chế

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm: 01 biên chế

+ Trung tâm Điều dưỡng Người có công: 01 biên chế

- Từ năm 2026 - 2030 tinh giản xác định theo tỷ lệ ít nhất 5% biên chế công chức và ít nhất 10% biên chế số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn trước.

Xem chi tiết văn bản dưới đây: 

Tải về