Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 2 040
  • Tất cả: 146932
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-SLĐTBXH ngày 21/9/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5; Ngày 26/9/2023 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5. Trong đó triển khai phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 tới toàn thể viên chức, người lao động tại Trung tâm. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai, thi hành các văn bản pháp luật mới ban hành; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 cụ thể: 

1. Các văn bản Luật

+ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Luật Đấu thầu; 

+ Luật Giá; 

+ Luật Giao dịch điện tử;

+ Luật Hợp tác xã; 

+ Luật Phòng thủ dân sự; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Các văn bản Nghị quyết

+ Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

+ Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023;

+ Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; 

+ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”;

+ Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”;

+ Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; 

+ Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; 

+ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

+ Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận;

+ Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV;

+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026; 

+ Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV;

+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

+ Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV./.

Xem chi tiết văn bản dưới đây: 

Tải về