Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 2 072
  • Tất cả: 146964
Phổ biến, tuyên truyền các văn bản về công tác bồi thường nhà nước

Ngày 24/01/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 18/KH-SLĐTBXH về Thực hiện bồi thường Nhà nước năm 2024. Trong đó yêu cầu các đơn vị tập trung, tuyên truyền các văn bản về biện pháp thi hành bồi thường Nhà nước. Trung tâm Bảo trợ xã hội đăng tải các văn bản tuyên truyền về bồi thường Nhà nước sau: 

- Luật TNBTCNN

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 2 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

- Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

- Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước, lồng ghép với việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “ Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết nội dung văn bản dưới đây: