Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 1 996
  • Tất cả: 146888
Phòng ngừa các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo

Ngày 13/01/2024 UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 165/UBND-NC về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tập trung, tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân biết, hiểu rõ một số quy định về quản lý, sử dụng pháo

2. Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu tiến hành rà soát, xác minh, xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo

Xem chi tiết nội dung văn bản dưới đây: