Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 555
  • Trong tuần: 2 530
  • Tất cả: 182013
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1962/SLĐTBXH-TTr về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện những nội dung sau:

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trọng hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thực thi công vụ.

5. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho ngưòi dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chi tiết nội dung văn bản dưới đây:

Tải về