Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 299
  • Trong tuần: 2 020
  • Tất cả: 146912
Triển khai Quy định số 712- QĐ/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử

Ngày 06/10/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1648/SLĐTBXH-VP về việc triển khai Quy định số 712- QĐ/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Trong đó yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Quy định số 712- QĐ/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đảm bảo theo đúng quy định.

Dưới đây là nội dung Quy định số 712- QĐ/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La

Tải về