Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 291
  • Trong tuần: 2 012
  • Tất cả: 146904
Triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/10/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 1663/SLĐTBXH-TTr về việc triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai các nội dung Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý. 

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về